Osteopati

En osteopat behandler ikke tilstander, vi behandler folk. Når du kommer til en osteopat skal du forvente at du er i fokus. Det er nemlig kun du som er eksperten på deg selv. Osteopati er basert på de medisinske fagene ; anatomi, fysiologi, biomekanikk, nevrologi og sykdomslære. En Osteopat vil bøye, tøye, strekke, «knekke», massere, gi råd og veildning for at du skal bli best mulig.

Osteopaten ser grundig på tidligere sykehistorikk og med manuelle undersøkelser vil man arbeide etter å finne den mulige årsaken til dine smerter eller problemer. Vi finner sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag

Osteopaten kan hjelpe deg med plager som:

  • Ryggplager
  • Hodepine/migrene
  • Svimmelhet
  • Fordøyelsesproblemer/plager
  • Plager knyttet til nakke, skulder/arm, mage, kne og ankel.
  • Kjeveplager
  • Idrettsskader
  • Svangerskapsrelatereplager
  • Behandling av barn

Osteopaten undersøker kroppen i sammenheng og behandler plager med hendene. Behandlingen kan påvirke årsakene og kan derved redusere problemområdet og smerter.

Hva vil en Osteopat gjøre?

Når man kommer til osteopatisk behandling vil det første gang alltid utføres en samtale med pasienten hvor det aktuelle problemet og andre forhold som kan påvirke det blir kartlagt. Deretter gjennomføres en grundig undersøkelse som inneholder allmenne medisinske undersøkelser samt ortopedisk og nevrologisk undersøkelse.

Sikkerhet

Undersøkelsene går i første rekke ut på å utelukke alvorlig skade eller sykdom, før osteopaten går nærmere inn og ser på leddspill, muskelfunksjon, mobilitet, kvalitet på bevegelse etc. i hele kroppen.

Forskning og erfaring

Osteopatisk behandling baseres på medisinsk vitenskap og teoretisk kunnskap i tillegg til forskning, teori og erfaring. Dette tar for seg muskel- og skjelettsystemet, det respiratoriske- (pust), det sirkulatoriske- (blodforsyning) og det nevrologiske system, samt det viscerale system (abdomen/magen/fordøyelse). Problemet ligger ikke alltid der smerten sitter, men kan komme av nedsatt funksjon et annet sted i kroppen.

Alltid råd og øvelser

Under en behandling vil du alltid få råd og øvelser du kan gjøre på egenhånd.

Passer Osteopati for alle?

Absolutt. Osteopati passer for deg med plager. I alle aldre. En osteopat vil alltid jobbe med å finne sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten

Trenger du henvisning?

Alle Osteopatene i NEMUS jobber helprivat, og har ikke trygderefusjonsavtale. Man trenger da ikke henvisning fra lege for å starte behandling.

Fagorganisering

Alle osteopatene våre er medlem av NOF (Norsk Osteopati Forbund). Dette viser at personen har en grundig utdannelse bak tittelen sin og du får en trygg behandling. Du vil undersøkes grundig, med fokus på sikkerhet, faglig oppdatert og vil alltid få råd og øvelser.

Hvilke klinikker i NEMUS har osteopat?

NEMUS tilbyr osteopat ved flere klinikker i Norge. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.