Nyopprettet stilling

Vil du øke synligheten til en helsekjede i vekst, og samtidig ha en jobb med mening? 

Muskelskjelettplager er det største helseproblemet i verden, og står i Norge for den viktigste årsaken til sykefravær og uførhet. Vi hjelper akkurat disse pasientene med å få en bedre hverdag.

NEMUS står for NErve, MUskel, Skjelett, og er en tverrfaglig helsegruppe med 33 klinikker fordelt på alle de største byene og flere tettsteder i Norge. Per i dag er vi den tverrfaglige helsekjeden innen muskelskjelettbransjen med flest klinikker og størst geografisk spredning.

Vår administrasjon utgjør per i dag 2 personer, begge ansatt i 40%-stillinger. Vi skal nå øke administrasjonen med en markedsføringskoordinator i en 20% stilling.

Markedsføring for oss spenner seg fra jobben som gjøres på kontoret hver dag til eksponering i lokalsamfunn, og selvsagt digitale medier, annonser på nett, i avisen, sosiale medier og mye mye mer.  Vi ser etter en markedsføringskoordinator som kan sette seg inn i våre behov, og som skjønner hvilke merkevarebyggende mekanismer som er avgjørende i vår bransje og blant vårt publikum.

Kvalifikasjoner:
Utdanning og/eller erfaring innen markedsføring, særlig innen merkevarebygging, sosiale medier, Google Ads og digital markedsføring.

Lønn:
Vi kan tilby en konkurransedyktig lønn.

Personlige egenskaper:

  • Samarbeidsvillig
  • Selvstendig
  • Strukturert
  • Innovativ og kreativ  
  • Kan lett sette seg inn i nye oppgaver
  • Motiverende og engasjerende
  • Trygg og overbevisende

Hovedoppgaver:
Markedsføringskoordinatoren skal være med å lage NEMUS sin markedsføringsplan, på bakgrunn av NEMUS sin øvrige kommunikasjonsstrategi, og sørge for at årshjulet blir fulgt. Vedkommende vil koordinere alle prosesser, slik som kampanjer, annonser, markedsføring av store planlagte hendelser der NEMUS er involvert og ad hoc hendelser som er relevante for oss.
På jevnlig basis vil markedsføringskoordinatoren ha oppfølgingsmøter med daglig leder, samt ha dialog med vårt Google Ads-byrå, vår web designer og eventuelt andre eksterne vi trenger for å markedsføre oss.
Det er avgjørende at vedkommende har nok kunnskap rundt digital markedsføring, slik at alle prosesser kan kvalitetssikres og eventuelt justeres/forbedres.

Søknadsprosess:
Søknad kan sendes til daglig leder Martin Herneblad-Due på martin@nemus.no. Søknadsfrist snarest, og senest innen 15. desember.