Personvernerklæring for Helsegruppen NEMUS SA

NEMUS følger den nye personvernforordningen, General Data Protection Regulation (GDPR).

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan NEMUS samler inn og bruker personopplysninger, og den gir en oversikt over hva som skjer med dine personopplysninger når du besøker vår nettside eller registrerer deg som klient i vår klinikk.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Helsegruppen NEMUS AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Behandling av personopplysninger på www.nemus.no

Egeland Event & Design AS har det daglige ansvaret for NEMUS sin behandling av personopplysninger på nemus.no, med mindre annet er oppgitt under. På nemus.no er det kun på bloggen det samles inn personopplysninger, se avsnittet om blogg nedenfor.

For personopplysninger knyttet til bestilling av time online, vennligst se avsnitt om journalleverandør.

Egeland Event & Design AS er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Telsys er driftsleverandør for nemus.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun NEMUS, Egeland Event & Design AS og Telsys som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom NEMUS og Egeland Event & Design AS og Telsys regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.